FAQ-s

Najčešće postavljana pitanja

Svaka smola iz našeg programa, zavisno od namene, ima propisanu visinu sloja. Visina sloja je u obrnutoj srazmeri sa ukupnim zapreminom koja se izliva. Što je manja ukupna zapremina, maksimalna visina sloja se povećava.

Izlivanje smole u više slojeva ne može se uočiti pogledom odozgo, jedino se sa strana mogu videti blagi optički prelazi.

Za učvršćivače se koristi više amina ili alifatičnih amina. Broj molekula između epoksi smole i učvršćivača je unapred definisan za svaku smolu.  Odstupanje veće od +/- 5% menja molekulski sastav, što direktno utiče na proces očvršćavanja. Previše smole daje lepljiva površina Previše učvršćivača daje kristalisanu površinu.

Zbog povećanje teperature okoline, proces očvršćavanja smole se značajno skraćuje, stoga se preporučuje ponovljeno mešanje manjih količina nego uobičajeno ili možete posudu sa smolom držati u posudi sa hladnom vodom uz povremeno mešanje.

Očvrsnuta smola se lako seče svakim alatom koji se koristi i za masiv. Obrada smole uglavnom podrazumeva brušenje i poliranje stoga vam je vam je potrebna šlajferica.

Ako se prdržavate uputstava vezanih za temperaturu, odnos i vreme mešanja komponenti datih za svaku vrstu smole iz našeg programa, ne bi trebalo da imate bilo kakve probleme. Ističemo da je važno da se proces očvršćavanja u traajanju od 7 dana potpuno završi pre svakog početka obrade.

Ukoliko je Vaš kameni tepih porozan, time se dobija visoka protivkliznost poda. Zaptivanjem kamenog tepiha popunjavajući tako njegove pore omogućava vam da kao zavržni sloj koristite neki od bezbojnih protivkliznih granulata i time osigurate visoku protivkliznost.
Treba znati da je voda i svaki organski proizvod sa puno vode u sebi neprijatelj epoksi smole koji rezultira stvaranjem mehura u procesu očvršćavanja.  Mogu se izlivati samo dehidrirani ili osušeni predmeti poput: suvog cveća, ljuske oraha, razne školjke i drugo. Drvo koje se zaptiva epoksi smolom mora biti suvo, a porozni delovi moraju biti predhodno višestruko tretirani smolom kao i očvrsli pre zalivanja.