URADI SAM – Do It Yourself

URADI SAM - Do It Yourself

Kameni tepih - DIY

Uputstva za samostalno polaganje kamenog tepiha

U našoj internet prodavnici nalaze se svi neophodni materijali, pomoćna sredstva, alati i pribor za polaganje kamenog tepiha namenjeni za profesionalnu upotrebu i veštije amatere. Za kvalitet poda od velikog je značaja podloga na koju se kameni tepih nanosi i stoga to ističemo na prvom mestu.

Bez prave i temeljne pripreme podloge, mermerni šljunak ili kvarcni pesak iz kamenog tepiha mogu biti ugorženi nakon kraćeg vremena. Pre nego što se kameni tepih položi napolju, podloga mora biti uređena tako da kameni tepih može trajati decenijama. Budite slobodni i pozovite nas za savet!

Preduslovi

Za pravu površinu na terasama i stepenicama potrebno je da Vaša podloga ima:

Gradijent od 1-2%

Postavljene prohromske ili aluminijumske L profile 6mm – Dostupni su u našoj web prodavnici: L PROFIL 6mm

Obezbeđen hidroizolacioni sloj

Specijalni temeljni premaz kao adhezivna veza – preporučujemo prajmere sa peskom za posipanje iz našeg asortimana (G6-35)

Specijalno vezivo za sve vertikalne površine, čela stepenica – preporučujemo naše zidno vezivo SKfloor 3503

Materijal

Bojeni kvarcni pesak granulacije 0,8 – 1,2 mm  i mermerni šljunak granulacije 2-4 mm postoje u mnoštvu boja ili njihovih mešavina, pakovani su u vreće od 25 kg odgovara im 1 set (1,8 kg ) 2K poliuretanskog veziva SKfloor 6045-7039

Spram visine poda, srazmerno utrošku materijala podrazumevaju se sledeće okvirne proporcije:

Za visinu poda od  4-8 mm, 1 set kamenčića i veziva pokriva površinu od oko 1 – 2 m².

Set materijala koji pokriva površinu od 1 m² daće visinu poda 7-8 mm ili  površinu od 2m2 sa visinom od 4-6 mm.

OPIS I INSTRUKCIJE

Smeša veziva i punila (šljunak ili pesak) se dobro vezuje za betonske i mineralne podloge. Kameni tepih možete postavljati i u spoljašnjem i u unutrašnjem prostoru. Obrađena podloga i čvrst temelj su svakako preduslov.

Preporučujemo upotrebu prajmera pre polaganja kamenog tepiha.

Smeša za kameni tepih pri polaganju sa srednjim vremenom obrade, formira čiste nelepljive površine već nakon 4 sata (zavisno od temperature). Pri hladnijem vremenu i većoj vlažnosti vazduha, potrebno je duže vreme dok visoke temperature značajno skraćuju i vreme obrade!

Otpornost

Kameni tepih ima dobra mehanička svojstva sa visokom otpornošću na udarce. Dobro postavljen i očvrsnut kvarcni pesak, mermerni šljunak ili granit i čine dobru i pouzdanu podlogu.

Preporučujemo vam i završno zaptivanje površine drugim epoksi ili poliuretanskim sistemima kako bi pod bio  jednostavniji za čišćenje i održavanje, a  pri tom i vizuelno ostao dugotrajnije lep. Pore zatvorite nekim od ponuđenih smola za zaptivanje, pogotovu na otvorenom! Time ćete pod napraviti 100% otpornim na sve vremenske uticaje.

Porozni sistem za drenažu

Naravno, možete postaviti kameni tepih i kao vodo-propusni sistem bez zaptivanja pora. Prednost takvog sistema je uvek suva gornja površina poda zbog oticanja vode. To, takođe, daje i visok stepen otpornosti na klizanje.

Čišćenje pora mašinski pod jakim pritiskom preporučuje se najviše 1-2 puta godišnje.

Opšte karakteristike:

Difuziono otvoren

Otporan na vremenske uticaje (nakon procesa konačnog očvršćavanja)

Otporan na UV zrake i svetlost

Bez rastvarača,  VOC free

Transparentan, čist sistem smole

Zbog oblog zrna, povezanog sistemom smole, kameni tepih nije ni najmanje oštar i pruža vrlo prijatan osećaj za bosonogo hodanje.

Obrada:

Temperatura obrade poliuretanskog sistema treba da bude između 10 °C – 22 °C.

U sistemu epoksi smole: između  15 °C – 22 °C.

Proizvod je lak za polaganje, rad  i ravnanje.*

Ne ostavljajte materijal na otvorenom, direktno na suncu! Vremena obrade se tada drastično skraćuje.

Mešavinu sistema smole i kvarcnog peska ili šljunka nanosite pomoću gleterice na pripremljenu, suvu površinu.

*Preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva M100 – sredstva protiv lepljenja mešavine za gletericu. Time postižete jednostavniji rad i bolji krajnji rezultat.

OBUKE

Termini obuka biće zakazani spram interesovanja naših kupaca. Naši kupci su fizička i pravna lica.

Obuke za sve naše kupce su besplatne.

Nakon završene obuke svi naši kupci stiču pravo na popuste prilikom kupovine naših materijala u visini od 15 – 25 %.  Mi nagrađujemo lojalnost!

Ukoliko niste naš kupac, a želite da steknete neophodne veštine u postavljanju kamenog tepiha, pozovite da se informišete o ceni.