USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

 

Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našoj internet stranici www.epoksi-smola.rs, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite našu internet stranicu.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo Bepox  d.o.o. Beograd (PIB: 111697947), svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta: www.epoksi-smola.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet stranice www.epoksi-smola.rs  obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Bepox d.o.o.  Adresa za prijavu reklamacije je: info@bepox.rs ili info@epoksi-smola.rs

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na internet stranici: www.epoksi-smola.rs

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice: www.epoksi-smola.rs  smatra prodajom na daljinu

– da roba, koja se prodaje putem internet stranice: www.epoksi-smola.rs  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal

– da su sve cene za fizička i pravna lica izražene sa uračunatim PDV-om koji je iskazan na računu/otpremnici

– da minimalni iznos za poručivanje, za fizička lica iznosi: 500,00 RSD (sa PDV-om) odnosno za pravna lica: 12.000,00 RSD (10.000,00 RSD bez PDV-a)

– kupljenu robu isporučujemo najkasnije u roku od 48 sati putem kurirskih službi: Post Express ili Daily Express na način kako je to definisano na strani: USLOVI ISPORUKE

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet stranici: www.epoksi-smola.rs

– da potrošač koji je fizičko lice, robu koju kupuje putem internet stranice: www.epoksi-smola.rs  može platiti platnim karticama ili pouzećem, dok potrošač koji je pravno lice robu može platiti putem predračuna, koga dobija na kraju procesa kupovine

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice, pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom

– da je internet prodavnica: www.epoksi-smola.rs  dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi internet stranica: www.epoksi-smola.rs

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani: ZAMENA

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani: PRAVO NA ODUSTAJANJE

– da za robu koja je poručena putem internet prodavnice: www.epoksi-smola.rs potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem internet prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani: REKLAMACIJE